Nummer 2 - 1996I detta nummer av Folk och Bygd:

  • Lauritz Lauritzen – den målande veterinären (Tågarp/Landskrona) av Calle Sundewall
  • Minnen från Tuna by på Hven av Olle Hultgren
  • Lorens Petersson – smeden som blev charkuterist (Asmundtorp) av Kerstin och Göran Olsson
  • Ungdoms- och skolminnen (Landskrona) av Solveig Widén
  • August Rodin – Glumslövs starke man av Calle Sundewall
  • Landskrona glömmer jag aldrig av Erik Gösta Göransson
  • Kungsgatan på 1930-talet och livet där (Landskrona) av Ulla Olsson-Pramler
  • Svar på bildgåtan: Fjärdingsmän från socknarna runt Landskrona

Publicerad:
Onsdag 11 sep, 1996, 11:05
Typ:
Nummer

Sök!